Kontakty

Slovakia

FAST PLUS spol. s r.o.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 249 105 890
IČO: 35712783
DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odiel Sro, Vložka číslo: 14206/B


e-mail: info@bayby.sk
servis@bayby.sk

    Česká republika

FAST ČR, a.s.,
Černokostelecká 1621
251 01 Říčany

Czech Republic
Tel.: +420 323 204 347
Fax.: +420 323 204 110
e-mail:
info@bayby.cz

FAST ČR, a.s.,
Cejl 31
602 00 Brno
Czech Republic
tel.: +420 531 010 292-3

Rzeczpospolita Polska

Fast Poland Sp. z o.o.
Sokołowska 10
05-090 Puchały
Polska
Tel.:+48 22 839 52 27
Fax:+48 22 869 96 13
e-mail:
info@fastpoland.pl

    Hungary

FAST HUNGARY Kft.
Kántor utca 10
H-2310 Szigetszentmiklós
Magyarország
Tel.:+ 36/ 23 330 830
Fax:+ 36/ 23 330 827
e-mail: 
info@fasthungary.hu