Kontakty

Slovakia

FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 90
821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Tel.: +421 249 105 890
IČO: 35712783
DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odiel Sa, Vložka číslo: 7227/B

e-mail: info@bayby.sk
servis@bayby.sk

    Česká republika

FAST ČR, a.s.,
U Sanitasu 1621
251 01 Říčany
Czech Republic
Tel.: +420 323 204 347
Fax.: +420 323 204 110
e-mail: info@bayby.cz

 

FAST ČR, a.s.,
areál GLP Park Brno Holubice
Holubice č.p. 550 
683 51
Czech Republic
tel.: +420 531 010 292-3

Rzeczpospolita Polska

Fast Poland Sp. z o.o.
ul. Kwietniowa 36
05-090 Wypędy
Polska EUROPE
Tel: +48 22 102 16 90
e-mail: info@fastpoland.pl

    Hungary

FAST HUNGARY Kft.
Kántor utca 10
H-2310 Szigetszentmiklós
Magyarország
Tel.:+ 36/ 23 330 830
Fax:+ 36/ 23 330 827
e-mail: info@fasthungary.hu